Hemsidan närmast Povel

Foto:Tomas Oneborg, Svenska Dagbladet

Sidan uppdateras inte. Ni som vill veta mer om Povel Ramel hänvisas till:


Povel Ramel-sällskapet

För dig som vill bidra till Povels minne finns två alternativ:

1. Naturskyddsföreningen – för bevarande av hotade fågelarter. Ämnet har alltid varit en hjärtefråga för Povel.
PG 90 19 09 – 2
BG 165 – 5380

Ange ”Till Minnet av Povel Ramel” på talongen.

2. Karamelodiktstipendiefonden – för främjandet av nyskapande artisteri.
Fonden förvaltas av Kungl. Musikaliska Akademien.
BG: 5371 – 3160

Plusgiro: 182424-2

Ange ”Till Minnet av Povel Ramel” på talongen.


Intresserad av

Povel Ramel-sällskapet?

Povel Ramel Sällskapet

Förfrågningar och intresseanmälan till:

Registrering: register@povelramelsallskapet.se


 

Povel Ramel - Signatur
 
Denna sida har haft 00794 antal besök sedan starten 011029
© Pygmé Musikförlag AB 2009 -